„Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи“

Уважаеми колеги,

Поредицата от сериозни научни публикации в България на тема „Защита на информацията“ успешно се продължава от новото издание на проф. Веселин Целков и доц. Николай Стоянов „Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи“ (ISBN 978-619-185-466-0). В учебника е представено учебното съдържание на едноименния курс от програмите „Информационна сигурност“, „Национална сигурност“ и „Комуникации и информиране“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Представени са и част от резултатите, получени от проучванията и изследванията извършени в Министерството на отбраната, Комисията за защита на личните данни и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Съдържанието е базирано и на добрите практики и световните стандарти и най-вече на стандартите на Съединените Американски Щати (САЩ). Учебникът съдържа въведение, четири глави, пет приложения, заключение, литература и информация за авторите.

Учебникът е достъпен на този линк.

Електронни издания


нагоре