„История на европейската идея“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия учебник на проф. Никола Аврейски „История на европейската идея“ (ISBN 978-619-185-357-1). В него ще намерите задълбочена трактовка на европеизма от самото му възникване до края на Втората световна война, когато съзряват условията за стартиране на европейската интеграция. В центъра на вниманието са поставени основните проблеми на изграждането на европейската мегаобщност: възникването на самата идея за Европа; факторите, въздействащи върху нейното развитие; основните етапи в мисленето за Европа; превръщането на Европа в културна общност; формирането на различните европейски идентичности; непрекъснатият процес на търсене на естествените граници на европейската общност; политическите проекти за общо бъдеще на европейските народи; опитите за практическа реализация на някои от тези проекти.

Учебникът е предназначен за специалностите по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, но той може да намери приложение и в преподаването пред студентите от други специалности в българските висши училища, които изучават „История на европейската идея“.

Учебникът е достъпен на този линк.

Електронни издания


нагоре