Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи

Уважаеми колеги,

Поредицата от сериозни научни публикации в България на тема „Защита на информацията“ успешно се продължава от новото издание „Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи“ (ISBN 978-619-185-463-9). В изданието е представено учебното съдържание на едноименния курс от програмите „Информационна сигурност“, „Национална сигурност“ и „Комуникации и информиране“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Представени са и част от резултатите, получени от проучванията и изследванията извършени в Министерството на отбраната, Комисията за защита на личните данни и Университета по библиотекознание и информационни технологии. В учебника е синтезиран и представен опитът на автора, придобит като ръководител на колектива и автор на книгите от поредицата „Защита на информацията“ на Академичното издателство „За буквите – О писменехь“. Съдържанието е базирано и на добрите практики и световните стандарти и най-вече на стандартите на Съединените Американски Щати (САЩ). Учебникът съдържа въведение, четири глави, шест приложения, заключение, литература и информация за автора.

Учебникът може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре