„Външна политика на Република България. Регионални измерения. Част І“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия учебник на проф. Никола Аврейски „Външна политика на Република България. Регионални измерения. Част І“ (ISBN 978-619-185-358-8). Учебникът е посветен на регионалните измерения на външната политика на Република България. Изложението е базирано на външнополитическото наследство, получено от комунистическа България, и последователно представя основните тенденции във външната политика на новата Република, нейната балканска политика, взаимоотношенията ѝ с нейните съседи и с други държави от нашия регион, както и участието ѝ в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Учебникът е предназначен за специалностите от научна област „Национална сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, но той може да намери приложение и в преподаването пред студентите от други специалности в българските висши училища, които изучават дисциплината „Външна политика на България“.

Учебникът е достъпен на този линк.

Електронни издания


нагоре