„Външна политика на Република България. Европейски, трансатлантически и глобални измерения. Част IІ“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия учебник на проф. Никола Аврейски „Външна политика на Република България. Европейски, трансатлантически и глобални измерения. Част IІ“ (ISBN 978-619-185-359-5). Учебникът е посветен на регионалните измерения на външната политика на Република България. Изложението е базирано на външнополитическото наследство, получено от комунистическа България, и последователно представя основните тенденции във външната политика на новата Република, нейната балканска политика, взаимоотношенията ѝ с нейните съседи и с други държави от нашия регион, както и участието ѝ в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Учебникът е предназначен за специалностите от научна област „Национална сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, но той може да намери приложение и в преподаването пред студентите от други специалности в българските висши училища, които изучават дисциплината „Външна политика на България“.

Учебникът е достъпен на този линк.

Електронни издания


нагоре