Управление на риска за сигурността на КИС - Веселин Целков

Поредицата от сериозни научни публикации в България на тема „Защита на информацията“ успешно се продължава с новия учебник със заглавие „Управление на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи“ ISBN 978-619-185-445-5, с автор проф. д.т.н. Веселин Целков. В учебника са разработени учебни курсове свързани с Управление (анализ) на риска за сигурността (на информацията) на комуникационно-информационните системи (системите базирани на информационните технологии) от програмите „Информационна сигурност“, „Национална сигурност“ и „Комуникации и информиране“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Представени са и част от резултатите, получени от проучванията и изследванията извършени в Министерството на отбраната, Комисията за защита на личните данни и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Книгата може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре