Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание научния сборник „Образованието в глобалния свят на новите технологии“ (ISBN 978-619-185-551-3), който е резултат от проведения Втори конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия за Образованието в глобалния свят на новите технологии, организиран в условията на Ковид-19 от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) със съдействието на виртуалния изложбен център на Международното туристическо изложение „Ваканция & СПА Експо“, заедно с Втората международна конференция за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии.

В научния сборник са публикувани материали за развитието на съвременния културен туризъм и връзката му с традиционните форми на предлагане, политиките в условията на Ковид-19, планиране и упралвение на културния туризъм в българските общини.

Представени са мнения, идеи и резултати от изследвания на учени, докторанти, студенти, млади учени и изследователи, свързани с развитието на дигитализацията в туризма, използването на блокчейн технологиите и тяхното приложение в традиционна среда. Изданието ще представлява интерес както за хората от академичната общност, така и за широк кръг професионалисти от сферата на туризма.

Сборника може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре