Идентификация и автентикация на движими и недвижими културни ценности

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание сборникът „Идентификация и автентикация на движими и недвижими културни ценности“ с ISBN 978-619-185-586-5.

Сборникът е съставен от осем различни по вид експертизи, направени от дипломанти, завършващи магистърската програма „Идентификация, автентикация и оценяване на културни и художествени ценности“ в катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ към Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Докладите дават възможност специалистите в областта на експертизата взаимно да обменят опит и могат да послужат на образователни, научни и административни институции, свързани с проблематиката на културно-историческото и художественото наследство.

Изданието ще представлява интерес както за хората от академичната общност, така и за широк кръг професионалисти от сферата на културно-историческото наследство.

Сборникът може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре