„NEW TRENDS IN TEACHING ENGLISH“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание сборника „NEW TRENDS IN TEACHING ENGLISH“ (ISBN 978-619-185-566-7) с доклади от 29-ата международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език и Българската асоциация за качествени езикови услуги, организирана и проведена с домакинството на Департамента по общообразователни дисциплини в УниБИТ в периода 18 – 19 юни 2022 г., в гр. София.

В сборника се съдържат доклади представящи добрите практики в сферата на образователните политики и по-специално на знанията и уменията на учителите по английски език да внедряват новостите в учебния процес като следват тенденциите в преподаването и изучаването на английски език по време на кризи.

Сборника може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре