Документи за Георги Раковски в османските архиви

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание книгата на проф. д.и.н. Орлин Събев „Документи за Георги Раковски в османските архиви“ (ISBN 978-619-185-568-1).
Книгата представя живота и революционната дейност на Георги Раковски в светлината на неизвестни досега османски документи от Истанбулския архив. Новоиздирените документи са над сто, като 45 от тях са включени в книгата в цялостен превод на български език. Разгледаните и анализираните документи оформят няколко тематични кръга, които се отнасят за престоя на Георги Раковски и баща му Стойко Попович в цариградски затвор през 1845–1848 г. и освобождаването им; за търговските дела и финансови взаимоотношения на Раковски с други предприемачи и кредитори; за революционното дело на котленеца; за неговите сподвижници; за публицистичната му дейност. Документалното изследване представлява увлекателен разказ, в който текстът на документите е умело втъкан в изложението на автора.

Книгата можете да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре