„Теория и практика на военните конфликти“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия учебник на д-р Пламен Богданов „Теория и практика на военните конфликти“ (ISBN 978-619-185-427-1). Учебникът представя синтезирано необходимото съвременно знание за същността и съдържанието на военните конфликти за обучение в сферата на националната сигурност. Представен е професионален анализ на конкретни военни конфликти.

Учебникът е предназначен за специалностите от научна област „Национална сигурност“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, но той може да намери приложение и в преподаването пред студентите от други специалности в българските висши училища, в областта на сигурността и отбраната.

Учебникът е достъпен на този линк.

Електронни издания


нагоре