„Информация и сигурност“
новата книга на проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новата книга на проф. д.ик.н. Стоян Денчев „Информация и сигурност“ (ISBN:978-619-185-369-4). В нея ще намерите важни сведения касаещи теория на информацията, теория на информирането и задълбочено изследване на съвременните проблеми на националната сигурност. Книгата е полезна както за студенти и докторанти, така и за преподаватели и специалисти в областта на информацията и сигурността.

Книгата може да достъпите от този линк.

 

Електронни издания


нагоре