Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (Подбрани моменти)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новата монография „Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (Подбрани моменти)“ (ISBN 978-619-185-543-8), с автор доц. д-р Венцислав Велев.

Настоящото изследване проследява създаването и развитието на една от най-важните за българската национална идентичност организации – народното читалище. Същото е изградено на базата на богат изворов материал. Представени са и направените до този момент проучвания от редица автори. Използвани са разработки по тематиката, които са в резултат на повече от 20-годишна активна дейност на автора в тази посока. За постигане на актуални данни е проведено и ново самостоятелно анкетно проучване. Всичко това спомага настоящото изследване да представи една пълна картина на читалищното дело в страната. Това е първи по рода си подобен обобщаващ труд, който се спира на по-важните и съществени моменти от читалищната история. Нещо повече, процесите се проследяват в тяхната динамика, посредством която се разкриват и част от съвременните проблеми, пред които са изправени читалищата. Ето защо е нужно темата да бъде разглеждана винаги многопластово, в контекста на историческите и съвременните процеси. Ангажираността на хората в тяхното разрешаване може да спомогне за преодоляване на поредица от на пръв поглед неразрешими задачи. Историята е доказала, че читалищата умеят и могат да се справят с тях. Казаното от първостроителите на читалищното дело и днес има своята актуалност и значимост. Важното е поколенията да го оценят.

Монографията е достъпна на този линк.

Електронни издания


нагоре