"У дома и по света"

Книгата „У дома и по света“ е сред интересните издания на Академично издателство „За буквите – О писменехь“, която беше публикувана през 2021 година. Неин автор е един от дългогодишните специалисти и доайени в сферата на туризма – Гълъб Черпоков. Неговите знания и богат опит се дължат на повече от 58 години натрупан професионален стаж в сферата на туризма, и по-специално 48 години в областта на международния стопански туризъм, в условията на централизирана планова икономика и в условията на свободно пазарно стопанство.

Гълъб Черпоков превъплътява своите опит и ценни знания в книгата „У дома и по света“, чрез подробните разкази за известни личности, интересни дестинации, краткотрайни или дългосрочни турове, теорията и практиката в туристическата индустрия от Израел, през Лондон, Испания, Тайланд, Китай, Дубай, Франция и Монако, Южна Америка до Япония. Всички те са подробно описани в изданието. Авторът споделя опита, който е натрупал през годините, като дава интересни щрихи от миналото, но и възможност за изводи и оценка на днешното състояние на туризма. И както самият Гълъб Черпоков посочва, „Те могат да бъдат поука за избягването на бъдещи грешки или съвет при преминаване през кризисни моменти като пандемии, климатични промени и форсмажорни обстоятелства.“ В книгата посоката на движение по маршрута е с поглед от България към света и в контекста на конкретната световна дестинация – от света към България.

„У дома и по света“ е продължение на книгата „По света и у дома“.

Книгата може да прочетете от този линк

Електронни издания


нагоре