„Национална и международна нормативна уредба за формиране на приоритети, стратегически насоки и политики в сферата на опазването на културно-историческото наследство“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание учебното помагало „Национална и международна нормативна уредба за формиране на приоритети, стратегически насоки и политики в сферата на опазването на културно-историческото наследство“ (ISBN: 978-619-185-524-7) с автор доц. д-р Венцислав Велев.

В учебното помагало се съдържа важна информация за съвременната нормативна рамка на културното наследство по отношение на обхват, основни видове наследство, взаимодействия с прилежащата околна и информационна среда и социални функции.

Посочените теми дават възможност на студентите и докторантите да се запознаят подробно с необходимата база от знания за националната нормативна уредба и подзаконовите нормативни актове в областта на културата и културното наследство, а също така и за основни документи на международни организации като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз за формиране на приоритети, стратегически насоки и политики в сферата на културно-историческото наследство.

Учебното помагало може да изтеглите от този линк.

Електронни издания


нагоре