„Академично писане“

Представяме на вашето внимание учебното помагало„Академично писане“ (ISBN) с авторпроф. д-р Жоржета Назърска.

Учебното помагало „Академично писане“ подпомага обучението по едноименната учебна дисциплина и е предназначено за студентите от специалностите „Културно-историческо наследство“ и „Информационни ресурси на туризма“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии. То е второ преработено и допълнено издание, надграждащо предходното с повече ресурси и актуално с оглед развитието на педагогическите и информационните технологии.

Учебното помагало е учебна книга, структурирана според логиката на когнитивния процес и добрите практики на обучението във висшето образование у нас и в чужбина. Тя включва: теоретична част с разгърнат методичен апарат от въпроси, задачи и примери; част с учебни текстове, предназначени за семинарни упражнения или за самостоятелна работа; приложна част с множество образци на писмени работи и библиографски списъци. Помагалото е илюстрирано с множество подходящи изображения и съдържа препратки към разнообразни уеб ресурси. В края му е поместена рецензия с концептуален характер от проф. дпн Александра Куманова.

Учебното помагало може да изтеглите от този линк.

Електронни издания


нагоре