„Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание студията „Етапи, процеси и влияния върху формирането на политики за управление на културно-историческото наследство на България“ (ISBN: 978-619-185-525-4) с автор доц. д-р Венцислав Велев.

В студията е направен обзорен анализ на основните етапи при формиране на политики за управление на културното наследство в България от Освобождението до наши дни. Хронологично е представено развитието на законодателната рамка в сферата на културното наследство. Акцент е поставен и върху отделни моменти в областта на управление на културното наследство на базата на насоките и препоръките направени от международни организации, отразени в съответните документи.

Студията е полезна както за студенти и докторанти, така и за преподаватели и специалисти в областта на културното наследство.

Студията може да изтеглите от този линк

Електронни издания


нагоре